Mājas nodošana ekspluatācijā

Kad mājas būvniecība ir pabeigta vai jau tuvu šai stadijai, var sākt gatavot nepieciešamos skaņojumus, izziņas un citu dokumentāciju, kas nepieciešama mājas nodošanai ekplautācijā, lai beigās nav steiga un stress.

Manā gadījumā bija nepieciešami sekojoši dokumenti/skaņojumi:

 • apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai (+/- tas pats info, kas iesniegumā būvatļaujai, tikai mājas dati tiek ņemti pēc inventerizācijas pēc fakta + energo audita rezultāts + aptuvenās būnviecības izmaksas + paraksti no pasūtītāja, būvnieka (var būt pats pasūtītājs), arhitekta, būvuzrauga (arī var būt pats pasūtītājs); Šo var sagatavot stundas laikā;
 • Būvprojekta dokumentācija + izmaiņu projekts, ja ir bijušas izmaiņas (precīzi par šo neko nezinu teikt, jo izmaiņas nebija);
 • Kadastrālā uzmērīšanas lieta (VZD inventerizācija); Paies mēnesis kā minimums;
 • Topogrāfija ar pazemes komunikācijām un izbūvēto būvju horizontālās un vertikālās novietnes piesaistēm. (ideāli, ja mērnieku sauc, kad gulda kabeļus un ūdensvadu zemē, bet gan jau var sarunāt arī, ka norādat, kur un cik dziļi ir ieguldīti); Aizņems kādas 2 nedēļas;
 • Būvprojekta autora atzinumu par atbilstību projektam; A4 lapa ar norādi par objektu un atbilstību projektam + paraksts.
 • Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts (tas pats, ko prasa pie projekta iesniegšanas būvatļaujai). Šo pārbaudiet vai vēl derīgs – man bija termiņš iztecējis – speciālists bija laipns un uztaisīja pagarinājumu uz vienu gadu bez jebkādiem iebildumiem.
 • Elektroinstalācijas pārbaudes dokuments (elektriķim jāuztaisa A4 lapa ar apliecinājumu, ka viss atbilst normatīviem u.t.t. + meistara sertifikāts);
 • Skursteņslauķa atzinums par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli; Aizņems 2h, ieskaitot skursteņa iztīrīšanu.
 • Atzinumi no tehnisko noteikumu izdevējiem. Manā gadījumā:
  • Sadales Tīkli. Iesniedzu e-pastā un pēc dažām dienām saņēmu e-pastā + pēc 2 nedēļām saņēmu pa pastu oriģinālu.
  • Valsts Vides Dienests:
   • klātienē vai epastā ar eparakstu jāraksta iesniegumu un līdzi jādod kopijas no būvatļajas un VVD izdotajiem tehniskajiem noteikumiem (šis mani fascinē, ka mūsdienu datorizētajā pasaulē prasa pašu izsniegtu dokumentu – tiešām nevar elektroniski saglabāt to izsniedzot?)
   • Tad VVD inspektors ieradīsies pie Jums uz objektu un pārbaudīs:
    • apkuri – vai atbilst projektā paredzētajai;
    • ūdens ieguvi – kāda un ja ir urbums/spice, cik dziļa (dziļāk pa 20m vajag pasi);
    • Dokumentus, kas uzrāda, kur un cik lielā apjomā ir izvesti būvgruži – iesaku prasīt čeku + izziņu no būvgružu izvedēja, kur tie tiek utilizēti + uzņēmuma info, kas veic izvešanu;
    • Kanalizācija – vai atbilst tehniskajos noteikumos atļautajai;
    • Līgums par sadzīves atkritumu izvešanu;
  • Vēl, ja ir citas centralizētās komunikācijas, vajadzēs saskaņot ar Latvijas Gāzi, ūdens apgādes sniedzēju, kanalizācijas apsaimniekotāju u.t.t..
 • Būvatļauju – šeit pārliecinaties, ka Jums ir pagarināta civiltiesiskā būvniecības apdrošināšana – ja nav, tad skaitas nelikumīga būvniecība un var piemērot sodu. Ja nav pagarināta, tad nopērciet jaunu uz minimālo termiņu un aizbrauciet uz būvvaldi, lai pagarina būvatļauju – viņi to pagarinās līdz apdrošināšanas termiņa beigām.
 • Līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu.
 • Pie mājas jābūt pastkastei, adreses plāksnītei un karoga turētājam/mastam.

Kad viss šis ir darīts, tad ar visiem papīriem jādodas uz būvvaldi un jāiesniedz būvispektoram, kurš visu pieņems un tad vienosieties, kurā datumā būvvalde ieradīsies pārbaudīt visu dabā.

Arhitekta darbi un pienākumi

Gatavojot dokumentus iesniegšanai būvvaldē uz mājas nodošanu ekspluatācijā, aktualizējās jautājums, kas ietilpst arhitekta darbā, par ko vienojas sākot māju projektēt.

Manā gadījumā, mums sanāca nesaprašanās vai arhitekta paraksts uz iesnieguma būvvaldē un paraksts uz arhitekta izziņas par to, ka uzbūvētā ēka atbilst projektētajai mājai, ietilpst samaksā, par kuru vienojāmies par mājas projektēšanu vai nē.

Teorētiski pēc papīriem neietilpst, jo vienojāmies par mājas projektēšanu un dokumentācijas sagatavošanu, lai saņemtu būvatļauju. Praktiski, lai nodotu māju ekspluatācijā, bez konkrētā arhitekta paraksta nav iespējams to izdarīt, pat ja nav izmaiņas projektā.

No šī izejot, varu dot sekojošus ieteikumus, lai aiztaupītu savu un arhitektu laiku lieki diskutējot un sabojājot garastāvokli abām pusēm:

 • pirms vienojaties ar arhitektu, precīzi noskaidrojiet konkrētajā būvvaldē, kādos projekta realizācijas posmos ir nepieciešama arhitekta iesaiste/paraksti.
 • vienojoties ar arhitektu, kas samaksā ir iekļauts:
  • vairāku skiču variantu izstrāde?;
  • mājas projekta izstrāde un saskaņošana minimālajā sastāvā, ja nepieciešams?;
  • pilna projekta izstrāde un saskaņošana būvvaldē?;
  • vai arhitekts rasē arī būvkonstrukciju griezumus vai to darīs būvinženieris?;
  • konsultācijas būvniecības gaitā – var rasties jautājumi par arhitektu ieplānotajiem risinājumiem vai materiāliem – vajag definēt vai šādas konsultācijas ir ietvertas cenā vai par katru konsultāciju ir papildus maksa?;
  • Ja jāveic projektā labojumi/izmaiņas, kādas būs papildus maksas un izpildes termiņi?;
  • vai dokumentus uz nodošanu ekspluatācijā gatavosiet paši vai to darīs arhitekts un vai par to būs jāveic papildus samaksa?;
  • Vai paraksti uz dokumentiem priekš nodošanas ekspluatācijā būs par papildus maksu vai iekļauti projektēšanas maksā?;

Jau sākotnēji par visu šo vienojoties savā starpā, abām pusēm būs skaidrs, ko ietver sevī projekta iztrāde un par ko ir jāatrunā atsevišķi. Tādējādi nebūs pārsteiguma momenta pasūtītājam un neparedzēti pienākumi arhitektam. Abas puses šeit var saprast, jo arhitektam, kā profesionālim šajā jomā ir sava izpratne, kas ko ietver, savukārt pasūtītājam dabiski liekas, ka vienojoties ar arhitektu par projektēšanu, tas ietvers arī visas neizbēgāmās sadaļas dokumentācijā un realizācijā.

Ko ņemt vērā arhitektu izvēlē

Mārtiņš lūdza komentēt, ko ņemt vērā izvēloties arhitektus, tad nu nolēmu, ka šis varētu būt interesants temats arī pārējiem. Tādēļ šis ieraksts. Šeit rakstītais balstīts uz manu personīgo pieredzi un drauga, kurš tieši pašlaik skaņo projektu.

Sākumā jāsaprot, kādu aptuveni māju vēlas (platība, plānojums, funkcionalitāte u.t.t.). Pēc tā vērts apskatīt līdzīgu gatavo projektu cenas – tiesa gan atceries, ka gatavo projektu cena iekļauj tikai projektu – papildus būs jāmaksā par pielāgošanu konkrētajam zemes gabalam, par jebkurām izmaiņām no sākotnējā projekta u.t.t.. Pēc tā varēsi nojaust aptuveno izmaksu līmeni par pašu projektu.

Tad jāsāk meklēt arhitektus – caur paziņām vai kā savādāk. Ideāli, ja kādam pazīstamam jau ir bijusi darīšana ar šo arhitektu/-i un ir atsauksmes no drošiem avotiem. Ja tāda iespēja nav, tad mēģini atrast maksimāli daudz atsauksmes webā par potenciālo arhitektu/-i. Tikko draugam bija, ka viņš vienojās ar arhitektu, kuram savs birojs un ir projektējuši arī lielās/modernās ofisa ēkas Rīgā – domājams, ka labs, bet tagad ir tikai vienas problēmas. Vienojās, ka izdarīs visu līdz būvatļaujas saņemšanai, bet tagad pusi būs izdarījis pats draugs + arhitekts speciāli par spīti bremzē visus procesus. Draugs nonāca ķīlnieka lomā.

Jāpārliecinās, ka ir derīgs sertifikāts. Vērts arī pārliecināties, ka arhitekts nesen ir taisījis privātmāju projektus un vai ir nesen skaņojis projektus tavā būvvaldē – tas ļaus pārliecināties, ka arhitekts zina, kas vajadzīgs.

Kad atrasts potenciālais arhitekts, tad vienojas par cenu un kas tajā būs iekļauts. Sākumā jāuzzina būvvaldē, ko viņi prasa, lai zini, ko vajag atrunāt ar arhitektu:

 • arhitektūras sadaļa – pašsaprotami, bet vajag atrunāt kādi griezumi būs sazīmēti – vajag pēc iespējas detalizētāk, lai būvniecības gaitā vieglāk.
 • Būvkonstrukciju sadaļa (to gan nāksies maksāt atsevišķi kādam inženierim un tur arī vajag rūpīgi izvēlēties – arī var būt visādas domstarpības un ideju nesakritības). Man zīmējumus rasēja arhitekti un inženieris tikai piekoriģēja, tādēļ inženieris maksāja lētāk. Draugam visu inženieris rasēja, tādēļ izmaksāja dārgāk.
 • DOP (būvdarbu organizācijas plāns) – man taisīja arhitekti (projekta cenā)
 • Energo audits projektējamajam objektam (oficiāli kādi 100-300 Eur)
 • Vertikālais plānojums – man taisīja arhitekti
 • ŪK (ūdens un kanalizācija) – arī vajadzēs sertificēta projektētāja parakstus, kas maksā naudu. (pilns ŪK projekts maksā ap 200-300 Eur, vnk paraksti sākot no 20Eur)
 • Inženierkomunikāciju plāns – man taisīja arhitekti (iekļauts projekta cenā)
 • topogrāfija – jāpasūta mērniekam
 • saskaņojumi ar iestādēm (ST, Lattelecom, Gāze, Vides Dienests, ūdens apsaimniekotājs u.c.)
 • būvniecības apdrošināšana

Kad uzzināts būvvaldē, ko vajag, tad vienojas ar arhitektu, ko no tā visa viņš nokārtos un cik tas maksās. Vienojies par termiņiem. Samaksu vēlams atrunāt 3 daļās:

 1. kad iesniegts būvprojekts minimālā sasāvā un saņemta būvatļauja ar izpildāmajiem uzdevumiem (obligāti vajag sniegt minimālo sastāvu, jo uzreiz varēs dabūt izpildāmos uzdevumus no būvvaldes – citādi pēc tam dabūs ilgi gaidīt tos un no jauna dabūs sniegt pilno projektu)
 2. Kad iesniegts pilnais projekts ar visām sadaļām un saskaņojumiem
 3. Kad saņemta būvatļauja ar visiem zīmogiem un atļauju sākt būvniecību

Līgumā atrunājiet, ka arī pēc būvvaldes pieprasījuma, arhitektam jāveic jebkādi labojumi/papildinājumi un tie ir iekļauti jau atrunātajā cenā. Atrunājiet vai visus skaņojumus veiksi tu vai arhitekts. Vai drukāsi un siesi tu vai viņš. Vai būvvaldē fiziski iesniegs viņš vai tu.

Tas pa lielam laikam viss. Varbūt ko esmu palaidis garām, bet galvenais ir pieminēts.

Ceru, ka šis noderēs.

p.s. Pielieciet klāt no savas pieredzes vērtīgās atklāsmes, jo šī sadaļa, manuprāt, ir ļoti būtiska, kas var stipri paildzināt un sadārdzināt projekta iztstrādi, ja viss nav rūpīgi izvērtēts un atrunāts.

 

Mājas gala variants

Tā kā projekts būvvaldē ir apstiprināts, varu padalīties ar mājas vizuāļiem.

zfasade

afasade

dfasade

afasade

Pie mājas būs atvērta auto nojume. Garāža būs atsevišķa ēka no ēkas uz Rietumiem. Ārsienas no Aeroc  500,  Jumts: plakanais māla dakstiņš, starpstāva pārsegums: dobie dzelzbetona paneļi. Logi: koka ar pelēku alumīnija uzliku no ārpuses.

Pamatu izbūve sākas jau pēc 5 dienām. Nevaru vien sagaidīt 🙂

Pievienoju fasādes dekoratīvo koka dēlīšu mezglu rasējumu.

fasades_koka_dekora_mezgli

Būvatļauja saņemta

Ar prieku varu teikt, ka būvatļauja, ar atļauju uzsākt būvniecību, ir saņemta.

Pēc tam, kad būvprojekts pilnā sastāvā bija sagatavots un devos iesniegt būvvaldē, saņēmu atteikumu. Izrādījās, ka nepieciešama UK sadaļa – Ģenplānā nepietika uzzīmēts, kur ies elektrība, kanalizācija un ūdens, bet nepieciešams vesels projekts, ko veido un paraksta sertificēts projektētājs – lieki teikt, ka pirms tam teica, ka pietiks ar šiem zīmējumiem. 🙂  Par cik šogad plānoju ieliet tikai pamatus, vienojāmies ar būvvaldi, ka atradīšu projektētāju un ar roku iezīmēs kanalizācijas lokus, filtrācijas lauku un uzliks parakstu, un pilno projektu iesniegsim pavasarī, kad būvēs pārējo daļu. Tā nu zvanīju vairākiem projektētājiem. Piedāvājumi par paraksta uzlikšanu un 3 aplīšu iezīmēšanu bija 250 Eur, un 200 Eur. Tad caur paziņu atradu  projektētāju, kas to izdarīja par 20 Eur. 🙂

Aizvedot uz būvvaldi viss bija ok. Atlika aizbraukt un nopirkt apdrošināšanu būvniecībai, samaksāt otru nodevas daļu par būvvatļauju un viss bija paveikts – būvatļauja apstiprināta (tajā pašā dienā, kad aizvedu pilno sastāvu) un varu sākt būvniecības darbus. 🙂 Pirms pašas būvniecības, lūdza vēl ievest aktu par asu nospraušanu. Esmu ļoti priecīgs, jo gaidīju, ka būvvalde izskatīs atkal 30 dienas. 🙂

Tad nu meklēju pamatu būvniekus un sāku būvēšanas priekus. 🙂

Būvkonstrukciju sadaļas sagatavošana projektam

Būvatļāujā pie izpildāmajiem uzdevumiem prasīta Būvkonstrukciju sadaļa. Atradām būvkonstruktoru caru paziņām un vienojāmies par veicamo uzdevumu. Par 150 kv.m. dzīvojamās mājas un 40 kv.m. garāžas ēkas BK sadaļas izveidi vienojāmies par 400 Eur ieskaitot PVN. Lielu daļu rasējumu bija sagatavojuši arhitekti, līdz ar to inženierim sanāca mazāk darba. Pieļauju, ka summa būtu lielāka, ja inženierim būtu jārasē visi risinājumi.

Izpildes laiks 20 dienas, kas tika godam ievērots. Vienošanās tika veikta ar oficiālu līgumu un rēķinu. Puse apmaksa sākumā un puse pēc darba izpildes.

Projekta iesniegšana un būvatļaujas saņemšana

Sen neesmu ko rakstījis, bet tam ir pamatots iemesls – tapa gala versija projektam, kas tika iesniegts būvvaldē un tika saņemta būvatļauja ar izpildāmajiem uzdevumiem. Par visu pēc kārtas.

Būvprojektu veiksmīgi ar arhitektiem novedām līdz tuvu gala versijai un sagatavojām būvprojektu minimālā sastāvā. No sākotnējās ieceres, ka garāžas ēku projektēsim vēlāk, atteicāmies un ieprojektējām arī pie reizes, lai nav atkārtoti jāiet cauri birokrātijai un būvēsim arī vienlaicīgi ar māju, lai ar smago tehniku nav jābojā ieveidotais pagalms vēlāk. Kopumā uztaisījām 4 sējumus, ko iesniegt (1 cietos vākos un krāsainu priekš Būvvlades un 3 mīkstos vākos un melnbaltus priekš sevis, arhitektiem un vienu rezerves. Iesniedzot projektu, uz vietas varēja pielabot neprecizitātes – manā gadījumā iesnieguma veidlapa bija jāielīmē ar roku uzreiz aiz vāka būvatļaujas eksemplārā.

Būvvalde projektu izskatīja precīzi pēc noteiktā termiņa: ne vienu dienu vēlāk un, protams, nevienu dienu ātrāk arī nē. 🙂 Bet principā visas atbildes un beigu apstirpinājumu saņēmu tikai aizbraucot uz vietas – visas reizes, kad zvanīju solīja vai nu atzvanīt vai lūdza piezvanīt nākamajā pieņemšanas dienā, kad atkal viss atkārtojās tā pat. Tiklīdz aizbrauca uz vietas, visu ātri nokārtoja. 🙂

30 dienas pēc iesnieguma tika saņemta būvatļauja – viss bija korekti (pat saņēmu uzslavas, ka ļoti labi saprojektēta pati māja). Vienīgais, ko lūdza apstiprināt ar pašvaldības domes izpilddirektoru, bija piebraucamā ceļa risinājums, kas principā ir pašvaldības uzbērts piebraucamais ceļš, kas nav iela. Saņēmu izpilddirektora parakstu visos 4 eksemplāros uz ģen plāna un uzreiz sagatavoja man būvatļauju.

Atgādinu, ka pēc pēdējā būvniecības likuma, būvatļauja nenozīmē atļauju uzsākt būvniecību. 🙂 Tajā tika norādīti izpildāmie uzdevumi pirms būvniecības uzsākšanas atļaujas izsniegšanas. Manā gadījumā tie bija:

 • Tehniskie Noteikumi (TN) no Sadales Tīkliem
 • TN no Lattelecom
 • TN no Vides Dienesta
 • Norādīts, ka kanalizācijai jābūt izsmeļamai (projektā ielikta Bio)
 • Būvkonstrukciju sadaļas sagatavošana un iesniegšana
 • Būvuzrauga apdrošināšana
 • Būvnieku apdrošināšana

Papildus bija prasīti TN no gāzes, bet sazvanīju būvvaldi un teica, ka nevajag, ja neplāno ierīkot – pēc likuma viņiem esot visiem jānorāda, ka jābūt TN (ja ierīkos gāzi).

Par kanalizāciju arī vēl skaidrošu, jo zvanot agrāk uz vides dienestu, tas norādīja, ka kanalizācija arī var būt Bio.

Sadales Tīkli atbildēja 10 dienu laikā, nosūtot standarta TN.

Vides dienests atsūtīja papildus info pieprasījumu, precizēt kanalizācijas tipu.

No Lattelecom info nav saņemts pēc 15 dienām – vēl ir laiks. 🙂

Pašlaik top pēdējie prezicējumi Būvkonstrukciju sadaļā un gaidam TN no Lattelecom un Vides dienesta. Tad jau ceram visu iesniegt gala versijā un sākt būvniecību.

Projektēšana – ieraksts 1

Janvārī arhitekti solīja sākt darbu tikai februāra beigās, taču, neskatoties uz to, jau pēc 3 nedēļām saņēmām pirmos uzmetumus stāvu plāniem. Kopā atsūtīja 5 variantus. No tiem atradām sev piemērotu, kur nepieciešami vēl labojumi, bet globāli tas, ko vēlamies. Tad nu nosūtījām savus komentārus un pēc tam jau izrunājām ar arhitektiem visas nianses, lai ir skaidrs.

Pirmie secinājumi:

 • Ir vērts jau pirms projektēšanas sākuma atrasts potenciālos apkures katlu risinājumus un modeļus, kamīna modeļus, piespiedu ventilācijas iekārtas modeļus, jo arhitekti to prasīs meklēt un tas atvieglos arhitektam darbu kā arī paātrinās to. Mums sanāca, ka rudenī izstādē “Māja” sieva teica, lai apskatamies apkures katlus, bet es atteicu, ka to jau tikai tad, kad projekts būs gatavs. Nu sieva smejas, jo jau pēc pirmās sarunas ar arhitektiem bija jāsāk meklēt apkures katlu varianti. 🙂
 • Būvvaldē jau iepriekš vajag noskaidrot vai ir kādi noteiktumi mājas novietojumam pret ielu un iebraucamo vārtu atrašanās vietai, jo esot gadījumi, kad tas ir noteikts no būvvaldes puses.
 • Plānojot telpu lielumus, vajag reāli iedomātos izmērus pārbaudīt dabā, atrodot kādu telpu, kas atbilst tādam izmēram, lai var saprast, cik liela tā ir patiesībā.
 • Jau sākumā jāsaprot aptuvenā atrašanās vieta kanalizācijai un ūdens urbumam/spicei. Jāatceras, ka pie kanalizācijas un pie urbuma ik pa laikam būs nepieciešams piekļūt ar smago tehniku, lai veiktu apkopes.
 • Ja būvēs vairāk kā 1 stāvu, jāsaprot vai 1. stāvu vajag plānot ar varbūtību, ka nākotnē būs kādam ģimenes loceklim jāpārvietojas ratiņkrēslā vecuma dēļ – attīstītās valstīs šāda pieeja esot standarts. Tas ietekmē minimālos telpu izmērus, kas visvairāk skar sanitārās telpas un virtuvi, jo ir noteikts minimālais apgriešanās diametrs, kuru katrai telpai ir jānodrošina.
 • Ar sievu bijām 100% pret jumta logiem. Iemesls – sākotnēji meklējām gatavu māju – visās, kur bija jumta logi, tie laida garām ūdeni. Taču arhitekti ļoti pārliecinoši teica, ka, ja pareizi ieliek, tad nekas tāds nav. Tad nu apzvanījām visus draugus, radus un paziņas, kam ir jumta logi un secinājām, ka ir arī gadījumi, kad jau 20 gadus kalpo bez problēmām. Tad nu piekritām arī uz jumta logiem virs kāpnēm un saimniecības telpas.
 • Āra terase – arhitekti bija sākumā ieplānojuši, ka āra terase daļēji ir ievirzīta zem mājas jumta, ēkas stūrī, taču ar sievu secinājām, ka šādi sanāk ļoti lielas terases kv.m. izmaksas, jo, ievirzot to mājā iekšā, ārsienu, pamatu un jumta izmaksas nemainās, taču tiek atņemta platība iekštelpām. Tādēļ atteicāmies no terases ievirzīšanas mājā par labu iekštelpu paplašinājumam.

Pašlaik tas ir viss, kas ienāca prātā. Tagad arhitekti esot sagatavojuši 3 uzlabotas versijas mūsu izvēlētajam variantam telpu plānojumam un pēc nedēļas sola sūtīt jau ar 3D vizualizācijām, iekļaujot fasādes.

Ar nepacietību gaidam, jo pavasaris strauji tuvojas un iekšēji ir liels nemiers – gribas jau sākt uz zemes gabala kaut ko aktīvi darīt. 🙂

Projektēšanas uzsākšana

Arhitekti ir sarunāti un projektēšana var sākties. Tad nu pa soļiem:

 • Pirmajā sarunā pēc tam, kad bijām nosūtījuši attēlus, kādu aptuveni vēlētos vizuālo mājas izskatu, arhitekti izteica savas domas par mūsu ideju un redzējumu (ka vajag ielikt arī mūsdienīgus arhitektoniskos risinājumus, par materiāliem, logu veidiem u.t.t.). Mēs ar sievu apskatot dažādus modernisma piemērus, secinājām, ka tas būs ļoti dārgi, taču arhitekti uzstāja, lai nosūtam viņiem dažādus foto, kur redzami risinājumi, kas mums vienkārši patīk, nedomājot, cik tas maksā. Foto bija saistīts ar dažādām tēmām – ēkas, mēbeles, santehnika, automašīnas, dabas skati u.t.t.. Tas palīdz arhitektiem sajust mūsu gaumi.
 • Par projektēšanu vienojāmies 2016. g. janvāra sākumā un plānotais būvatļaujas saņemšanas termiņš ir noteikts 2016. g. jūnija beigas, ņemot vērā, ka pie aktīva darba arhitekti var sākt ķerties klāt tikai februāra beigās un ka saskaņošanas aizņems aptuveni 1,5 mēnešus, ieskaitot labojumu veikšanu.
 • Vienojamies, ka samaksa tiks veikta 3 posmos pēc noteiktiem paveikto darbu etapiem. Manuprāt, ļoti godīgi.

Arhitektu vai gatavo projektu?

Tā kā zeme ir iegādāta un visas formalitātes ir veiktas, pienāk laiks sākt organizēt mājas projektu.

Sākotnēji ar sievu apskatījām gatavo māju projektus. Zinājām, ka vēlamies +/- 150 kv.m. dzīvojamo platību. Pieejami daudz un dažādi, un ar plašu firmu klāstu, kas tos piedāvā (gan tikai projektus, gan ar visu būvniecību). Apskatot daudzus variantus, secinājām, ka nav pieejams neviens projekts, kas mums 100% liktos piemērots – vai nu plānojumā ir kādas nianses, kas mums nepatīk, mājas konstrukcijā, logi u.t.t.. Atrodot vienu projektu, kas par 85% mums šķiet ok, izlemjam, ka sazināsimies ar firmu, lai noskaidrotu izmaksas projekta izmaiņu veikšanai, pielāgošanu konkrētajam zemes gabalam un saskaņošanai konkrētajās institūcijās un noskaidrot arī projektēšanas izmaksas pie arhitekta, taisot no 0 stadijas.

Konkrētais projekts tika noskatīts: www.majuprojekti.lv. Projekta cena norādīta 1135 Eur. Sazinoties pa telefonu, noskaidrojam, ka pielāgošana gabalam maksās papildus gandrīz 300 Eur, projekta izmaiņu veikšana plānojumā aptuveni 500 Eur un vēl papildus saskaņošana, ko nevarēja konkrēti pateikt. Tātad gandrīz 2000 Eur bez saskaņošanas.

Lai noskaidrotu izmaksas no arhitekta (patiesībā 2 arhitekti – paziņa un viņas vīrs) , nosūtam mūsu atrasto projektu, kā arī mūsu pamatvēlmes un zemes topogrāfiju. Viņa piedāvātā cena 2`300-2`500 Eur atkarībā no procesa. Tā kā arhitektiem uzticamies un viņu piedāvājumā ir pat vairāk detalizēts projekts, nolemjam izvēlēties arhitektu pakalpojumus, jo tas tomēr būs ar individuālu pieeju.

Tad nu vienojamies par sadarbību un, lai vienotos par tālākiem soļiem, norunājam tikšanos caur skype, jo pašlaik viņi strādā ne Latvijā.